Klaarzetten

Organisatie

 • 2 situaties.
 • 10 kinderen: per miksituatie; 1 schutter, 1 rebounder en 3 wachters.

Arrangement per situatie

 • 1/5 van de zaal afgezet met banken als wachtplek.
 • 1 korf of 1 basket als doel, 2,5 meter hoog.
 • 1 lijn op 3 meter afstand van de korf als mikplaats.
 • 5 pylonen/dopjes.
 • 1 korfbal.

Opdracht

 • De schutter probeert te scoren zodat hij een pylon mag wegroven bij de andere korf.
 • De rebounder staat onder de korf en probeert de bal zo snel mogelijk te vangen en terug te spelen naar de nieuwe schutter.

Regels

Startregels

 • Functies verdelen: 1 schutter, 1 rebounder en 3 wachters.
 • De schutter begint bij de 3 meter lijn.
 • Heeft de schutter gescoord, dan rooft hij 1 pylon weg bij de andere korf.
 • Na elk schot wordt er gewisseld van functie. Schutter wordt rebounder - rebounder wordt wachter - eerste wachter wordt schutter.
 • Liggen alle pylonen bij jouw korf dan heb je
  gewonnen.

Regels schutter

 • Schieten alleen achter de lijn.

Regels rebounder

 • Mag de bal van de tegenstanders niet aanraken.

Tips

  Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't Weinig mikbeurten? Meer situaties en kleinere groepjes maken.
  Onduidelijk welke bal bij welke schutter hoort? Verschillende kleuren ballen.
  1/5 van de zaal te klein? Het veld is klein om meer ruimte te krijgen voor het korfbalspel in het midden van de zaal. Als er 2 korven zijn dan kunnen ze in de lengte van de zaal opgesteld worden.
Lukt 't bijna Is het scoren te moeilijk? Zet de korf 50 cm lager.
  Schiet het kind telkens te hard of te zacht? Schiet je te hard moet de volgende bal iets zachter.
Lukt 't beter Blijf je na een schot in balbezit? De rebounder probeert alle ballen van de grond te houden.
Leeft 't Andere wedstrijdverbanden. Best of three spelen.
  Heeft de rebounder uitdaging? De rebounder mag de bal van de ander weg tikken.
Lukt 't bijna   Gebruik een grotere korf.
    Afstand verkleinen naar 2,5 of 2 meter.
    Eerst rustig kijken naar de korf en dan mikken.
Lukt 't beter Lukt het scoren? (3 van de 5 pogingen raak?) Afstand vergroten naar 3,5 of 4 meter.
    Geef advies over de manier van schieten, om de techniek te verbeteren.
    Korf verhogen naar 3 meter.
    Schat van te voren dus al in waar de bal gaat vallen.
    3 keer gevangen zonder dat de bal de grond raakt telt als 1 punt.
Leeft 't   Probeer zo snel mogelijk te winnen (op tijd).
    Drietallen tegen elkaar, winnaars blijven staan.

 

Uitleg schottechniek

 • Handen achter de bal.
 • Bal voor je neus en kijk over de bal naar de korf.
 • Een klein beetje inveren en dan opspringen.
 • Wijs de bal na.