Klaarzetten

Organisatie

 • 2 situaties.
 • 10 kinderen: per miksituatie; 2 schutters en 3 wachters.

Arrangement per situatie

 • 1/3 van de zaal afgezet met banken als wachtplek.
 • 1 korf of 1 basket als doel, 2½ tot 3 meter hoog.
 • 1 hoepel.
 • 10 lintjes.
 • 2 korfballen.

Opdracht

De schutter probeert te scoren zodat hij een lintje om mag doen. Wie scoort de meeste lintjes?

Regels

Startregels

 • Functies verdelen: 2 schutters en 3 wachters.
 • De schutter begint in de hoepel.
 • Heeft de schutter gescoord dan mag hij een lintje pakken.
 • Als de lintjes op zijn, heeft de schutter met de meeste lintjes gewonnen.
 • Na elk schot wordt er gewisseld van functie. Schutter wordt wachter en de eerste wachter wordt schutter.

Regels algemeen

 • Hoepels op 3 meter van de korf of basket.
 • Ben je geweest dan pak je de bal en sluit je achteraan.