Klaarzetten

Organisatie: station met 10 kinderen

 • Drie groepen van 3 spelers waarbij één van de spelers mag keepen vanuit het doelgebied
 • Eventueel 1 teller

Arrangement:

 • Speelveld van 12 – 7 m (afgebakend met banken)
 • 2 lijnen op 2 meter van het eind van het vak
 • Het veld tussen de lijnen noemen we het speelveld
 • De gebieden achter de lijnen noemen we het doelgebied
 • 2x2 pilonnen als doelen
 • 4 lintjes in twee kleuren (de keeper heeft twee lintjes gekruist om)
 • Stopwatch
 • 2 hanteerbare ballen (een speelbal en een reservebal in korf)

Opdracht

‘Probeer via samenspel vanuit het speelveld een van de pilonnen om te gooien.’

Regels

 • Je speelt met beschermd balbezit (= zonder contact en op 1 meter afstand)
 • De keeper mag bij balbezit van de eigen partij meespelen in het speelveld en moet bij balbezit van de tegenpartij terug naar het eigen doelgebied
 • Je mag 3 passen lopen
 • Na een score wordt de pilon weer rechtop gezet
 • Je speelt 3 wedstrijdjes van 3 minuten

Regels Teller:

 • Let op uitballen
 • Telt de scores hard op
 • Beslist bij twijfel of onenigheid

Tips

  Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't Zijn de spelregels duidelijk? Laat de kinderen de regels aan elkaar uitleggen
    Speel een onduidelijke situatie voor, maak de regels zichtbaar
    Leg het belang van regels uit in verband met de scheidsrechtersrol
  Is de rol van de teller duidelijk? Laat de teller beslissen als kinderen er niet uit komen
    Laat de teller de tijd bijhouden en het wisselen regelen (nieuwe teller aanwijzen)
  Hoe verloopt het samenstellen van de teams? Licht het belang van gelijkwaardige teams toe
    Maak zelf een indeling
    Verander tijdens het spel de team-samenstelling
Lukt 't Zijn er problemen met het vangen tijdens het spel? Probeer een wat grotere, niet te harde bal
    Laat de medespelers “vriendelijk” aangooien
    Laat zien hoe het vangen het beste kan
    Geef ideeën voor vangspelletjes (zie uitbouwkaart)
  Zijn er problemen met het werpen tijdens het spel? Laat ze 2 handig werpen (duwpass)
    Laat zien wat de makkelijkste manier is
    Geef suggesties voor werpspelletjes
  Maken ze gebruik van de loopregel? Laat ze een paar passen lopen
    Benadruk de passen niet teveel
  Balbezitter  
  Kunnen de kinderen bal snel afspelen? Kijk waar je naar toe kan spelen voor je de bal hebt
  Kunnen de kinderen afspeellijnen openen (schijnpasses maken)? Doe net alsof je...
    Kijk ook opzij
  Hebben de kinderen voldoende overzicht over de spelsituatie? (zien ze de acties van beide medespelers?) Laat zien hoe het ook kan
    Speel ook veel lummelspelletjes
  Medespeler  
  Kunnen de kinderen aanspeellijnen openen door:
- voldoende tempowisselingen?
- voldoende richtingen veranderingen
goed ruimtegebruik?
Loop snel bij je tegenstander vandaan
    Loop van de balbezitter vandaan
    Denk aan hoe het ging bij pilonbal
    Laat zien hoe je de aanspeellijnen kan openen
Leeft 't Bestaat er voldoende spanning tussen balbezittende en niet balbezittende partij? Geef aan dat het bij spel gaat om willen winnen en kunnen verliezen
    Wissel een speler
    Streef naar gelijkgestemdheid binnen een partij
  Wordt er voldoende gescoord? Pas het arrangement en de ploegen zo aan dat er in elk partijtje voor beide ploegen voldoende scoringskansen ontstaan (zie ‘lukt het?’).
  Zijn er voldoende onderscheppingen? Laat de onderscheppers ook op de niet balbezitters letten