Klaarzetten

  • 2 Kan-Jam Kans aan elkaar gemaakt tot 1 Kan
  • 2 frisbee 
  • 8 pilonnen
  • stoepkrijt

Zet de grote Kan-Jam in het midden van een cirkel van 8 - 10 m (aan te geven met krijt of pilonnen). Spelers staan op 1,5 m uit elkaar rond de cirkel.

Opdracht

Er wordt gespeeld in 2 teams. Spelers staan om en om per team bij een pilon die de cirkel vormt en op gelijke afstanden van elkaar staan. Het team dat na minimaal 4 keer overspelen de frisbee als eerste in de Kan mikt, krijgt 1 punt

Speel de frisbee zo snel mogelijk over van teamlid naar teamlid. De laatste van het team speelt de frisbee in de Kan. Lukt dat dan levert dat 1 punt op. Het spel begint opnieuw voor beide teams. Wordt gemist, dan begint dat team opnieuw. Voordat je kunt scoren moet elk teamlid de frisbee gespeeld hebben. Welk team heeft als eerste 8 punten?

Tips

  Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't Gaat het goed? Zet de pilonnen verder van de Kan
    Zet op 4 plekken een hoepel op een pilon multi. Wordt gescoord door de hoepel in de Kan dan leert dat 4 punten op.
    Haal de gekoppelde Kans uit elkaar en maak er 2 losse Kans van en zet ze naast elkaar. Elk team heeft een eigen Kan.
Lukt't Gaat het lastig? Zet de pilonnen dichter bij de Kan
    Score in de Kan levert 2 punten op, score tegen de Kan 1 punt.